Routa / proxia multicast på openbsd

Anders Troback freebsd at troback.com
Tue Jan 29 13:37:36 CET 2013


Den Tue, 29 Jan 2013 12:18:00 +0100
skrev Leif Larsson <leif.larsson at l3system.se>:

> Hejsan,
> 
> Har två subnät som är ihopkopplade via en OpenBSD brandvägg.
> Skulle behöva någon form av proxy etc så att näten kan ta del av 
> varandras multicast trafik för att kunna använda bl.a bonjour. 
> (skrivare, apple TV etc)
> 
> Det krävs ingen säkerhet alls. Ena nätet är trådat och det andra 
> trådlöst, i övrigt är dom helt ihopkopplade utan begränsningar.
> All annan trafik fungerar mellan näten förutom just detta.
> 
> Vill helst slippa lösningar som har med NAT att göra.
> 
> Hälsningar,
> 
> /Leif
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus


man mrouted?


More information about the BUS mailing list