Routa / proxia multicast på openbsd

Niklas Hallqvist niklas at appli.se
Tue Jan 29 14:37:49 CET 2013


Eller brygga näten.


On 01/29/13 13:37, Anders Troback wrote:
> Den Tue, 29 Jan 2013 12:18:00 +0100
> skrev Leif Larsson <leif.larsson at l3system.se>:
>
>> Hejsan,
>>
>> Har två subnät som är ihopkopplade via en OpenBSD brandvägg.
>> Skulle behöva någon form av proxy etc så att näten kan ta del av
>> varandras multicast trafik för att kunna använda bl.a bonjour.
>> (skrivare, apple TV etc)
>>
>> Det krävs ingen säkerhet alls. Ena nätet är trådat och det andra
>> trådlöst, i övrigt är dom helt ihopkopplade utan begränsningar.
>> All annan trafik fungerar mellan näten förutom just detta.
>>
>> Vill helst slippa lösningar som har med NAT att göra.
>>
>> Hälsningar,
>>
>> /Leif
>> _________________________________________________
>> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
>> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>
> man mrouted?
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3024 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20130129/6baeb23c/smime.bin


More information about the BUS mailing list