Routa / proxia multicast på openbsd

Leif Larsson leif.larsson at l3system.se
Tue Jan 29 12:18:00 CET 2013


Hejsan,

Har två subnät som är ihopkopplade via en OpenBSD brandvägg.
Skulle behöva någon form av proxy etc så att näten kan ta del av 
varandras multicast trafik för att kunna använda bl.a bonjour. 
(skrivare, apple TV etc)

Det krävs ingen säkerhet alls. Ena nätet är trådat och det andra 
trådlöst, i övrigt är dom helt ihopkopplade utan begränsningar.
All annan trafik fungerar mellan näten förutom just detta.

Vill helst slippa lösningar som har med NAT att göra.

Hälsningar,

/Leif


More information about the BUS mailing list