sshd write failed

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Sat Jan 28 19:53:59 CET 2012


Jag har råkat ut för ett märkligt problem med sshd på FreeBSD 8.2.  När
jag för över större filer säger avbryts kopplingen plötsligt mitt i.
Jag upptäckte det när jag körde git clone, men har konstaterat att jag
kan rekonstruera det genom att kopiera fotografier med scp.

Det händer inte på mitt lokala nät, bara "externt".  Det externa nätet
är bredbandsbolaget, fiber till huset och 100 Mbit TP till lägenheten.

Googling har inte gett något konkret, men det verkar som om det skulle
kunna ha med NAT att göra.  Jag kör ipfw och kernel nat med följande
setup:

: lucien#; ipfw list
00050 nat 123 ip4 from any to any via em1
00100 allow ip from any to any via lo0
00200 deny ip from any to 127.0.0.0/8
00300 deny ip from 127.0.0.0/8 to any
00400 deny ip from any to ::1
00500 deny ip from ::1 to any
00600 allow ipv6-icmp from :: to ff02::/16
00700 allow ipv6-icmp from fe80::/10 to fe80::/10
00800 allow ipv6-icmp from fe80::/10 to ff02::/16
00900 allow ipv6-icmp from any to any ip6 icmp6types 1
01000 allow ipv6-icmp from any to any ip6 icmp6types 2,135,136
65000 allow ip from any to any
65535 allow ip from any to any

: lucien#; ipfw nat 123 show config
ipfw nat 123 config ip 85.228.223.84

Min sshd är "OpenSSH_5.4p1 FreeBSD-20100308, OpenSSL 0.9.8q 2 Dec 2010",
ingen speciell konfiguration, inloggning med lösenord eller ssh-dss
nyckel.

Någon som har något tips?

// Rasmus
More information about the BUS mailing list