/etc/nologin på OpenBSD

Anders Troback freebsd at troback.com
Tue May 10 13:44:39 CEST 2011


Den Tue, 10 May 2011 12:40:42 +0100
skrev delhage at gmail.com:

> 2011/5/10 Leif Larsson <leif.larsson at l3system.se>:
> > Hej,
> >
> > Om jag förstått allting rätt så skall /etc/nologin på OpenBSD
> > spärra (nästan) alla inloggningar förutom root. Om jag skapar
> > en /etc/nologin så kan jag inte logga in med ssh som root. Vad
> > missar jag ?
> >
> > Tips, ideer och förslag emottages tacksamt :-)
> >
> 
> Så vitt jag minns så är det väl bara lokala inloggningar som root som
> tillåts i detta fallet.
> 
> Mvh
> Lasse

Inte enligt man sshd iaf:

"Checks /etc/nologin; if it exists, prints contents and quits(unless
root)."


More information about the BUS mailing list