Re: /etc/nologin på OpenBSD

delhage@gmail.com delhage at gmail.com
Tue May 10 13:40:42 CEST 2011


2011/5/10 Leif Larsson <leif.larsson at l3system.se>:
> Hej,
>
> Om jag förstått allting rätt så skall /etc/nologin på OpenBSD spärra (nästan) alla inloggningar förutom root.
> Om jag skapar en /etc/nologin så kan jag inte logga in med ssh som root. Vad missar jag ?
>
> Tips, ideer och förslag emottages tacksamt :-)
>

Så vitt jag minns så är det väl bara lokala inloggningar som root som
tillåts i detta fallet.

Mvh
Lasse


More information about the BUS mailing list