/etc/nologin på OpenBSD

Janne Johansson jj at stacken.kth.se
Tue May 10 13:42:21 CEST 2011


On Tue, May 10, 2011 at 13:16+0200, Leif Larsson (leif.larsson at l3system.se) wrote:
> Hej,
> Om jag förstått allting rätt så skall /etc/nologin på OpenBSD spärra (nästan) alla inloggningar förutom root.Om jag skapar en /etc/nologin så kan jag inte logga in med ssh som root. Vad missar jag ?
> Tips, ideer och förslag emottages tacksamt :-)
> 
> /var/log/authlog:User root not allowed because /etc/nologin exists
> 
> ls -l /etc/nologin-rw-r--r-- 1 root wheel 0 May 10 12:54 nologin
> /etc/login.conf är default.
> 

man login ->
   If the file /etc/nologin exists (and the ``ignorenologin''
   boolean is not
   set in the user's login class), login displays its contents to
   the user
   and exits. 

Låter som om det är värt att kolla om login.conf har ignore:n satt för
root.


-- 
"Backwards compatible" means: "if it isn't backwards, it's not compatible."


More information about the BUS mailing list