/etc/nologin på OpenBSD

Leif Larsson leif.larsson at l3system.se
Tue May 10 13:47:17 CEST 2011


Ja, den är satt, jag är inne på Delhages spår, den gäller nog bara 
lokala inloggningar...

Skall se om sshd har någonting intressant att skruva på...

On 05/10/2011 01:42 PM, Janne Johansson wrote:
> On Tue, May 10, 2011 at 13:16+0200, Leif Larsson (leif.larsson at l3system.se) wrote:
>> Hej,
>> Om jag förstått allting rätt så skall /etc/nologin på OpenBSD spärra (nästan) alla inloggningar förutom root.Om jag skapar en /etc/nologin så kan jag inte logga in med ssh som root. Vad missar jag ?
>> Tips, ideer och förslag emottages tacksamt :-)
>>
>> /var/log/authlog:User root not allowed because /etc/nologin exists
>>
>> ls -l /etc/nologin-rw-r--r-- 1 root wheel 0 May 10 12:54 nologin
>> /etc/login.conf är default.
>>
>
> man login ->
>    If the file /etc/nologin exists (and the ``ignorenologin''
>    boolean is not
>    set in the user's login class), login displays its contents to
>    the user
>    and exits.
>
> Låter som om det är värt att kolla om login.conf har ignore:n satt för
> root.
>
>


More information about the BUS mailing list