/etc/nologin på OpenBSD

Leif Larsson leif.larsson at l3system.se
Tue May 10 13:16:19 CEST 2011


Hej,

Om jag förstått allting rätt så skall /etc/nologin på OpenBSD spärra (nästan) alla inloggningar förutom root.
Om jag skapar en /etc/nologin så kan jag inte logga in med ssh som root. Vad missar jag ?

Tips, ideer och förslag emottages tacksamt :-)


/var/log/authlog:
User root not allowed because /etc/nologin exists


ls -l /etc/nologin
-rw-r--r--  1 root  wheel  0 May 10 12:54 nologin

/etc/login.conf är default.


Hälsningar,

/LeifMore information about the BUS mailing list