Något helt annat

Mans Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Fri Nov 26 11:12:45 CET 2010


Subject: Re: Något helt annat Date: Fri, Nov 26, 2010 at 10:45:03AM +0100 Quoting Thomas Nyström (thn at saeab.se):

> > Jag blir inte sändaramatör förrän jag kan få callsign SAQ.
> 
> Hrm.... Du kan ju börja med att bli medlem här, då kanske du kan få
> *ANVÄNDA* SAQ: http://www.alexander.n.se/

thn, jag VET! "SAQ-testet" är bara till för att signalera att jag
fattar på ett sätt som bara de som fattar fattar.
 
> (För den som inte har varit där så rekomenderar jag ett besök!
>  Här pratar vi om *BRUTAL*-teknologi!)

Tongeneratorer som väger flera ton (fniss!) är självklart intressanta.
Jag ska definitivt dit så fort det går.

-- 
Måns Nilsson   primary/secondary/besserwisser/machina
MN-1334-RIPE               +46 705 989668
I'm definitely not in Omaha!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 194 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20101126/9f67b3f3/attachment-0001.bin


More information about the BUS mailing list