Något helt annat

Mans Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Fri Nov 26 10:29:50 CET 2010


Subject: Re: Något helt annat Date: Thu, Nov 25, 2010 at 06:57:20PM +0100 Quoting Jörgen Städje (jorgen at qedata.se):
> Martin Jernberg skrev 2010-11-25 13:26:
> > kommer gärna förbi om jag har tid, på en mer orelaterad not, såg att
> > du hade radioamatörs callsign och jag har funderat på att börja lite
> > med den hobbyn, man skulle inte få komma och kolla när ni sänder på
> > Tekniska nångång?, fast kanske ska det lite mer privat?
> 
> Amatörradion är nu för tiden inne i någon slags brytningstid, där den 
> gamla "hederliga" sändaramatören har fått ge vika för datoramatören. Det 
> finns tyvärr inte mycket kvar av CQ CQ CQ eftersom kortvågen idag kan 
> betraktas som mer eller mindre död. Tråkigt nog. Det är naturligtvis 
> Internets fel.

Jag blir inte sändaramatör förrän jag kan få callsign SAQ. 
 
> De som finns kvar ägnar sig åt smalbandig digital radio och trådlösa 
> nät. Det beror ju helt på vartåt ditt intresse ligger, förståss.
> 
> Tekniska Museets radioklubb är eventuellt fortfarande aktiv. Därom vet 
> jag intet. Jag hoppas att apparaturen fortfarande finns kvar, men i 
> ärlighetens namn ska jag säga att det var väldigt länge sedan jag kollade.

Den var igång (som i att shack-dörren var öppen och det satt en farbror
av typen "Har callsign" vid pulpeten) för ett par veckor sen.

-- 
Måns Nilsson   primary/secondary/besserwisser/machina
MN-1334-RIPE               +46 705 989668
Jesus is my POSTMASTER GENERAL ...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 194 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20101126/88fd41e1/attachment.bin


More information about the BUS mailing list