Up/Down på interface när man rycker kabel

Joel Dahl joel at FreeBSD.org
Wed Feb 13 16:41:09 CET 2008


G Hasse skrev:
> Hej!
> 
> Jag har numera 6.3 FreeBSD på min burk. Denna har ett
> inbyggt VIA Technologies VT 6102 RhineII chip som nätverk.
> Detta verkar vara någon av en snålvariant.
> (Det finns inte ens en lysdiod på kontaktdonet).
> 
> Efter att jag haft vissa problem så upptäckte jag att om jag
> rycker ut nätverkskabeln så kommer inte interfacet tillbaka
> av sig självt. Jag måste göra down/up manuellt på det för att
> få igång kommunikationen. Vaffo ede på detta sett?
> 

vr(4).

Testa -CURRENT, och eventuellt (om problemet kvarstår) senaste patchen
från Pyun YongHyeon(*) som skall avsevärt förbättra vr(4)'s
tillförlitlighet när det gäller att upptäcka länkförändringar.  Mer
information om förändringarna i patchen finns i current at -arkivet.

(*) http://people.freebsd.org/~yongari/vr/

-- 
JoelMore information about the BUS mailing list