"3 Bredband" och FreeBSD

Peter Schuller peter.schuller at infidyne.com
Sun Sep 9 19:57:41 CEST 2007


Tack för all feedback.

Det blev till slut en Option-dongle med Telenor-abbonemang. Har inte
fått den att fungera ännu, då mode switchingen som redan finns
implementerat dependar på delar av libusb som inte stöds fullt på
FreeBSD. Får väl se om jag lyckas lösa det.

-- 
/ Peter Schuller

PGP userID: 0xE9758B7D or 'Peter Schuller <peter.schuller at infidyne.com>'
Key retrieval: Send an E-Mail to getpgpkey at scode.org
E-Mail: peter.schuller at infidyne.com Web: http://www.scode.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 187 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070909/d0f07f04/attachment.bin


More information about the BUS mailing list