FreeBSD install

Mattias Barthel mb at stacken.kth.se
Sat Oct 20 18:31:04 CEST 2007


Mattias Barthel <mb at stacken.kth.se> writes:

Glomde att saga att jag har ett ADAPTEC SCSI konstroller kort.
Har SCSI stodet andrats mellan 5.5 och 6.*?

> Hej,
>
> Forsoker installera 6.2 pa en DELL precision 620
> med SCSI disk.
>
> Har testat verifiera disken i SCSI utility och den verkar inte ha nagra fel.
> Efter en misslyckad installation av FBSD (den bootar om automatiskt) hittas inte
> kerneln i bootsrap steg 3. (loader).
> loadern letar under /boot/kernel vilket ar tomt.
> Det finns en kernel i /boot/SMP och den bootar tills rooten ska mountas vilket
> gar at pipan.
>
> Jag forsokte installera om men da sa installations programmet att 
> det fornekats atkomst till disken.
> Vidare har jag lagniva formaterat disk och gjort om hela proceduren med samma resultat.
>
> Har jag ett diskfel aven om SCSI utility programmet inte sager detta?
> Vad annars kan vara fel?
>
> Tackar pa forhand for alla eventuella ideer..
>
> Mattias
>
>
>
> -- 
> ---------------------------------------[ Mattias Barthel ]-----------------
> 		     Clues! Get yer fresh clues!
> ---------------------------------------------------------------------------

-- 
---------------------------------------[ Mattias Barthel ]-----------------
    A polar bear is a cartesian bear after a coordinate transform.
---------------------------------------------------------------------------


More information about the BUS mailing list