FreeBSD install

Mattias Barthel mb at stacken.kth.se
Sun Oct 21 20:33:56 CEST 2007


Nu med lite mer info:
Forsoker nu installera NetBSD,

ahc1: parity error detected in Data-in phase. SEQADDR(0x8b) SCSIRATE(0xc2)
sd0(ahc1:0:0:0) command aborted
CRC value Mismatch.
sd0: dos partition I/O error.

Hel knas pa gang...

Ideer, please?

Mattias


Mattias Barthel <mb at stacken.kth.se> writes:

> Mattias Barthel <mb at stacken.kth.se> writes:
>
> Glomde att saga att jag har ett ADAPTEC SCSI konstroller kort.
> Har SCSI stodet andrats mellan 5.5 och 6.*?
>
>
>
>
>
>> Hej,
>>
>> Forsoker installera 6.2 pa en DELL precision 620
>> med SCSI disk.
>>
>> Har testat verifiera disken i SCSI utility och den verkar inte ha nagra fel.
>> Efter en misslyckad installation av FBSD (den bootar om automatiskt) hittas inte
>> kerneln i bootsrap steg 3. (loader).
>> loadern letar under /boot/kernel vilket ar tomt.
>> Det finns en kernel i /boot/SMP och den bootar tills rooten ska mountas vilket
>> gar at pipan.
>>
>> Jag forsokte installera om men da sa installations programmet att 
>> det fornekats atkomst till disken.
>> Vidare har jag lagniva formaterat disk och gjort om hela proceduren med samma resultat.
>>
>> Har jag ett diskfel aven om SCSI utility programmet inte sager detta?
>> Vad annars kan vara fel?
>>
>> Tackar pa forhand for alla eventuella ideer..
>>
>> Mattias
>>
>>
>>
>> -- 
>> ---------------------------------------[ Mattias Barthel ]-----------------
>> 		     Clues! Get yer fresh clues!
>> ---------------------------------------------------------------------------
>
> -- 
> ---------------------------------------[ Mattias Barthel ]-----------------
>     A polar bear is a cartesian bear after a coordinate transform.
> ---------------------------------------------------------------------------

-- 
---------------------------------------[ Mattias Barthel ]-----------------
"God's will is directly proportional to public opinion."
		-- David Paul Gladden
---------------------------------------------------------------------------


More information about the BUS mailing list