Spamblocking av ISP's fungerar !

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Sat May 26 10:58:04 CEST 2007


--On torsdag, torsdag 24 maj 2007 23.52.58 +0200 peter h
<peter at hk.ipsec.se> wrote:

> Jag tycker att detta tydliggör behovet att fler ISP blockar utgående
> port 80 och hänvisar till att reläa vid ISPn-s mailserver.

Du menade nog "port 25" men din felskrivning är osedvanligt freudianskt
korrekt. 

> Jag gillar "Layer Violations" när de fungerar så här bra !

Men det du inte förstår är att när man väl börjar blockera portar och
nät så här så är nästa steg att man bygger ett speciellt IP-nät för
mail, och sen ett speciellt IP-nät för ftp, och sen ett för IM, och så
kan man kanske använda det som är kvar för http, men inte https. https
är ju farligt, för det kan man ju tunnla spam över. 

Vips, så har vi återskapat Minitel och Videotex. 

Det du är för korttänkt att inse, är att ditt fulhack ignorerar de goda
effekterna av  Metcalfes lag om nätverk. 
(<http://www.spectrum.ieee.org/images/jul06/images/metcalfef1.jpg>)

Metcalfes idéer är en eminent illustration av varför man inte ska hålla
på att bygga små avdelade nät utan istället maximera
kommunikationsmöjligheterna och istället filtrera på en relevant nivå;
där det faktiskt 

* Går att göra en vettig bedömning av om kommunikation är av intresse
(tcp source-address ger typiskt få hints om texten i ett meddelande). 

* Inte missas någon kommunikation som kunde vara av vikt. 

* inte minskar värdet av nätverket för andra applikationer. 

Lär upp ditt Bayesfilter istället. Det är det enda som fungerar.  
-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

World War Three can be averted by adherence to a strictly enforced
dress code!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070526/313cb68a/attachment-0001.bin


More information about the BUS mailing list