Spamblocking av ISP's fungerar !

peter h peter at hk.ipsec.se
Thu May 24 23:52:58 CEST 2007


Min hemgjorda blocklista ( aka "Layer violation") fungerar alldeles
förträffligt. Jag använder ip för de spam som kommer och 
får via whois fram hela rangen på min blocklista. Inget trams med /32 
adresser , f.ö. har ju de flesta hem-pc ändå dhcp så det kommer med
en ny adress nästa dag. Blockering av hela rangen som denna ISP 
sitter på garanterar mig att slippa se just denna spammare igen.

Det finns naturligtvis undantag, t.ex multinet som spammar på
uppdrag av bl.a. stena-line. Dessa spam spar jag till KV och spamcop.

Jag har numera 576 miljoner ip i listan, den helt dominerande delen
är adsl/cable nets. Och för varje spam som slinker igenom adderar 
jag ytterligare en range.

ett exempel på dagens skörd i en maskin :

Total=226, Spam=207 ( 91%)

Har ännu inte stött på ett "falskt positivt", det är tydligen väldigt få
människor ( som jag umgås med) som sänder direkt från ett hemma-nät.

Jag tycker att detta tydliggör behovet att fler ISP blockar utgående port 80
och hänvisar till att reläa vid ISPn-s mailserver.

Jag gillar "Layer Violations" när de fungerar så här bra !
-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list