PHK / Varnish (Re: Att använda Compac Flash minne som hårddisk?)

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Tue May 22 20:40:10 CEST 2007


>>>>> "RM" == Robert Malmgren <rom at romab.com> writes:

 RM> phk:s dragning på EuroBSDCon '06 där han hade Varnish som exempel
 RM> på "hur man skall programmera med en modern hårdvaruarkitektur -
 RM> annat än skolboksexemplet CPU-RAM-disk" är den ballaste dragning
 RM> jag sett. Ävver....

Jo, han körde ju en variant på den dragningen på freenix2006 [1]
också, och det var klart intressantast på den tillställningen i alla
fall ...  Det annonserades här på BUS-listan, så alla som inte var där
och hörde på får skylla sig själva!  ;-)


[1] http://www.europen.se/pages/freenix2006.php

-- 
Rasmus Kaj <rasmus at kaj.se> -- http://www.stacken.kth.se/~kaj/
!07/11 PDP a ni deppart m'I  !pleH


More information about the BUS mailing list