Re: Att använda Compac Flash minne som hårddisk?

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Tue May 22 10:24:30 CEST 2007


--On tisdag, tisdag 22 maj 2007 09.36.53 +0200 Kenta Berggren
<kenta at abc.se> wrote:

> Hej
> Är det någon som har erfarenhet av att använda Compac Flash minnen som
> hårddiskar och FreeBSD?
> Det jag vill veta är om de klarar av att skriva och läsa till lika bra
> som t.ex. en IDE disk.
> Vad skall man tänka på?

<http://phk.freebsd.dk/pubs/nanobsd_prt.pdf>

-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

Will it improve my CASH FLOW?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070522/6fe403c8/attachment.bin


More information about the BUS mailing list