Att använda Compac Flash minne som hårddisk?

Anders Troback freebsd at troback.com
Tue May 22 10:34:02 CEST 2007


On Tue, 22 May 2007 09:36:53 +0200 (MEST)
"Kenta Berggren" <kenta at abc.se> wrote:

> Hej
> Är det någon som har erfarenhet av att använda Compac Flash minnen som
> hårddiskar och FreeBSD?
> Det jag vill veta är om de klarar av att skriva och läsa till lika bra
> som t.ex. en IDE disk.
> Vad skall man tänka på?
> 
> Ha det så bra!
> Kenta
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus

Hej!

Jag har kört FreeBSD på några Fujitsu Siemens Futro i något år nu utan
problem! 

Jag vet inte om det är något speciellt att tänka på men jag har alla FS
RO så att det inte blir så mycket skrivningar till kortet, har läst att
CF kort slits om man skriver mycket men jag vet inte om det är en
skröna!


\\anders
-- 
================================================================
Windows: "Where do you want to go today?"
Linux: "Where do you want to go tomorrow?"
FreeBSD: "Are you guys coming, or what?"
----------------------------------------------------------------
Anders Trobäck
http://www.troback.com/
-
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 187 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070522/3a2c8c6d/signature.bin


More information about the BUS mailing list