Gamla X kunskaper

Måns Nilsson mansaxel at kthnoc.net
Fri Feb 2 13:11:00 CET 2007


--On fredag, fredag 2 feb 2007 13.10.16 +0100 G Hasse <gh at raditex.se> wrote:

> Nej. Absolut inte. Jag vill verkligen använda X serverns
> behörighetsmekanism. Maskinen är en 200 MHz sak och jag
> är inte säker på att jag vill kryptera. Ett alternativ skulle
> kanske vara att sätta xhost + och sedan använda brandväggen
> för att solla vilka paket som får komma fram.

Nej. Korsad kabel. 

-- 
Måns Nilsson           Systems Specialist
+46 70 681 7204  cell            KTHNOC
+46 8 790 6518 office         MN1334-RIPE

Well, I'm INVISIBLE AGAIN ... I might as well pay a visit to the LADIES
ROOM ...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070202/07598f37/attachment.bin


More information about the BUS mailing list