Gamla X kunskaper

Noah Williamsson noah at hd.se
Fri Feb 2 00:34:23 CET 2007


BSD Users Sweden <bus at stacken.kth.se> on Friday, February 2, 2007 at 1:34 AM +0000 wrote:
>On Thu, Feb 01, 2007 at 11:31:25PM +0100, Johan Kuuse wrote:
>> Från:
>> http://www.xfree86.org/current/xauth.1.html
>> 
>> $HOME/.Xauthority
>>   default authority file if XAUTHORITY isn't defined
>> 
>> Så prova med att byta ut
>> .Xautorize
>> mot
>> .Xauthority
>
>Jo jag har provat det. Och med xauth programmet ska man kunna
>skriva records för de maskiner som får komma åt X-servern. Men
>jag lyckas inte...

Prova peta in xhost + i ~/.xinitrc då?
xhost är ju som bekant en äldre, och framförallt mer spännande, säkerhetsrisk.

//noah

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070202/acad8fef/attachment.html


More information about the BUS mailing list