Spamblocking av ISP's fungerar !

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Wed Aug 29 21:42:55 CEST 2007


--On onsdag, onsdag 29 aug 2007 20.40.02 +0200 Peter Håkanson
<peter at ipsec.se> wrote:

> ( seriösa MTA befinner
> sig inte i denna delen av universum.) Om till ävertyrs någon
> missledd seriös sänder från "ADSL-universe" nås han/hon av min 5xx
> och jag  kan "whitelista". 
> Men jag tycks inte umgås med missledda amatörer.

Du, jag sänder från ADSL-space. port 25 är öppen utåt. Nu använder
jag inte den vägen, för det finns för många filterfascister som
blockerar port 25. Jag går via SMTP-relä på jobbet och kör submit över
SSL till den.  Men poängen är att du _inte_vet_ om det befinner sig
seriösa MTA'er där. 

> Vidare håller jag min ytterdörr låst, knackar någon på som vill
> traggla bibel eller sälja något junk så stänger jag vederbörande
> ute. Jag väljer själv vem jag släpper över tröskeln, min dörr
> mina regler. Samma med SMTP. 

Nej. Du stänger dörren för dem som går med vänster fot först uppför
trappan, dvs du tar ett helt irrelevant indatavärde och fattar beslut på
det. Att det _råkar_ funka ibland är inte en ursäkt för att göra fel.
Din liknelse skulle passa bättre med Spamassassin kallad från Milter
innan man säger 
"221 2.2.0 OK." i slutet av  SMTP-transaktionen, dvs du kollar vad det är
för budskap och kastar _först_därefter_ ut Jehovas.  Inte ens en subtil
skillnad. 

> Men jag 
> undrar fortfarande vilka riktiga mail jag missat ( hade jag inte
> filtrerat skulle nog lika många ha försvunnit ändå i desperationen
> som uppstår med 100 mail i inboxen och det är sent på kvällen...)

Bara 100? Det är vad jag får medan jag sitter på bussen mellan jobb och
hemma.  Du har inte ett mailproblem, sluta ha sönder Internet. 

-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

Jesus is my POSTMASTER GENERAL ...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070829/e5b17431/attachment.bin


More information about the BUS mailing list