Re: Att hålla systemet uppdaterat.

Christofer Abrahamsson caeightfour at gmail.com
Mon Aug 27 10:04:17 CEST 2007


tja rasmus
kan du inte fixa en kth mail till mig?

//christofer

On 26 Aug 2007 22:15:37 +0200, Rasmus Kaj <kaj at kth.se> wrote:
>
> >>>>> "RB" == Roger Boge <roger.boge at gmail.com> writes:
>
> RB> Hej Busar,
>
> Halloj!
>
> RB> Hur håller ni Er uppdaterade?
>
> Som jag ser det beror det väldigt mycket på vad man ska ha maskinen
> till.  Min laptop kör en stable som för det mesta är uppdaterad någon
> gång de senaste tre månaderna, och ports uppdaterade någon gång den
> senaste månaden, ofta den senaste veckan ... bara för att jag vill det.
>
> På en del servrar å andra sidan så uppdaterar jag bara om jag måste,
> antingen för att jag drabbas av något problem som är fixat i en senare
> version eller för att det finns kända säkerhetsproblem (som jag
> bedömer som relevanta) ...
>
> I båda fallen är csup och portupgrade mina vänner.  Själva systemet
> updaterar jag enligt instruktioner i /usr/src/UPDATING.
>
>
> --
> Rasmus Kaj <rasmus at kaj.se> -- http://www.stacken.kth.se/~kaj/
> Deja Moo: The feeling that you've heard this bullshit before
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>
-------------- next part --------------
En HTML-bilaga skiljdes ut...
URL: http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070827/f7a31e43/attachment.html


More information about the BUS mailing list