Re: Att hålla systemet uppdaterat.

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Sun Aug 26 22:15:37 CEST 2007


>>>>> "RB" == Roger Boge <roger.boge at gmail.com> writes:

 RB> Hej Busar,

Halloj!

 RB> Hur håller ni Er uppdaterade?

Som jag ser det beror det väldigt mycket på vad man ska ha maskinen
till.  Min laptop kör en stable som för det mesta är uppdaterad någon
gång de senaste tre månaderna, och ports uppdaterade någon gång den
senaste månaden, ofta den senaste veckan ... bara för att jag vill det.

På en del servrar å andra sidan så uppdaterar jag bara om jag måste,
antingen för att jag drabbas av något problem som är fixat i en senare
version eller för att det finns kända säkerhetsproblem (som jag
bedömer som relevanta) ...

I båda fallen är csup och portupgrade mina vänner.  Själva systemet
updaterar jag enligt instruktioner i /usr/src/UPDATING.


-- 
Rasmus Kaj <rasmus at kaj.se> -- http://www.stacken.kth.se/~kaj/
Deja Moo: The feeling that you've heard this bullshit before


More information about the BUS mailing list