php+sh

Jon Otterholm jon.otterholm at ide.resurscentrum.se
Mon Nov 27 09:05:12 CET 2006


Hej.

jag har ett shell-script som triggas via ett php-script. Root är ägare 
av shell-scriptet och jag har satt setuid på det. Scriptet använder 
externa funktioner (t.ex. ifconfig) och det verkar som om dessa inte 
exekveras som root utan som typ www. Hur löser man detta på ett bra sätt 
utan setuid på ifconfig mm?

//J


More information about the BUS mailing list