php+sh

Janne Johansson jan.johansson at it.su.se
Mon Nov 27 09:15:24 CET 2006


Jon Otterholm wrote:
> Hej.
> 
> jag har ett shell-script som triggas via ett php-script. Root är ägare 
> av shell-scriptet och jag har satt setuid på det. Scriptet använder 
> externa funktioner (t.ex. ifconfig) och det verkar som om dessa inte 
> exekveras som root utan som typ www. Hur löser man detta på ett bra sätt 
> utan setuid på ifconfig mm?

Sudo.
Många moderna OS accepterar inte suid på shellscripts, vilket säkert är 
vad du råkar ut för.


More information about the BUS mailing list