Misslyckad laptop

Johan Mson Lindman tybollt at solace.mh.se
Wed Nov 15 23:21:00 CET 2006


On Wednesday 15 November 2006 22:04, peter h wrote:
> Kom i dag åt att låna en dell d620, en laptop som verkade
> trevlig med bl.a. en serieport.
>
> Provade att boota freebsd 5.4 - panic under boot. Reproducerbart
>
> Tetsade med ubuntu, den kom lite längre men då X försökte
> greppa hårdvaran dog skräpet.
>
> Det enda som funkade var memtest86 - men det är ju inte särkilt spännade
> att bara kunna köra detta på en laptop.
>
>
> Någon som kommit längre med en d620 ?

Det tål att sägas om och om igen.
Har du en laptop - använd OpenBSD.

Det du vill ha är OpenBSD -current snapshot.
Skall fungera smärtfritt och som vanligt fungerar allting 'out of the box' och 
du får wireless helt utan proprietära binär-drivrutiner.
Nedan följer dmesg.


MVH
J M:son Lindman


OpenBSD 4.0-current (GENERIC) #1172: Sun Oct 22 20:45:57 MDT 2006
    deraadt at i386.openbsd.org:/usr/src/sys/arch/i386/compile/GENERIC
cpu0: Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz ("GenuineIntel" 686-class) 1.67 GHz
cpu0: 
FPU,V86,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,CFLUSH,DS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,TM,SBF,SSE3,MWAIT,VMX,EST,TM2
cpu0: unknown Enhanced SpeedStep CPU, msr 0x06130a2c06000a2c
cpu0: using only highest and lowest power states
cpu0: Enhanced SpeedStep 1667 MHz (1404 mV): speeds: 1667, 1000 MHz
real mem  = 1063419904 (1038496K)
avail mem = 962015232 (939468K)
using 4256 buffers containing 53293056 bytes (52044K) of memory
mainbus0 (root)
bios0 at mainbus0: AT/286+(00) BIOS, date 08/28/06, BIOS32 rev. 0 @ 0xffa10, 
SMBIOS rev. 2.4 @ 0xf7020 (61 entries)
bios0: Dell Inc. Latitude D620
pcibios0 at bios0: rev 2.1 @ 0xf0000/0x10000
pcibios0: PCI IRQ Routing Table rev 1.0 @ 0xfaa80/224 (12 entries)
pcibios0: PCI Interrupt Router at 000:31:0 ("Intel 82371 ISA and IDE" rev 
0x00)
pcibios0: PCI bus #12 is the last bus
bios0: ROM list: 0xc0000/0xe800! 0xce800/0x1800
cpu0 at mainbus0
pci0 at mainbus0 bus 0: configuration mode 1 (no bios)
pchb0 at pci0 dev 0 function 0 "Intel 82945GM MCH" rev 0x03
vga1 at pci0 dev 2 function 0 "Intel 82945GM Video" rev 0x03: aperture at 
0xdff00000, size 0x10000000
wsdisplay0 at vga1 mux 1: console (80x25, vt100 emulation)
wsdisplay0: screen 1-5 added (80x25, vt100 emulation)
"Intel 82945GM Video" rev 0x03 at pci0 dev 2 function 1 not configured
azalia0 at pci0 dev 27 function 0 "Intel 82801GB HD Audio" rev 0x01: irq 10
azalia0: host: High Definition Audio rev. 1.0
azalia0: codec: Sigmatel STAC9220 (rev. 34.1), HDA version 1.0
audio0 at azalia0
ppb0 at pci0 dev 28 function 0 "Intel 82801GB PCIE" rev 0x01
pci1 at ppb0 bus 11
ppb1 at pci0 dev 28 function 1 "Intel 82801GB PCIE" rev 0x01
pci2 at ppb1 bus 12
wpi0 at pci2 dev 0 function 0 "Intel PRO/Wireless 3945ABG" rev 0x02: irq 11, 
address 00:13:02:1f:fd:5f
ppb2 at pci0 dev 28 function 2 "Intel 82801GB PCIE" rev 0x01
pci3 at ppb2 bus 9
bge0 at pci3 dev 0 function 0 "Broadcom BCM5752" rev 0x02, BCM5752 A2 
(0x6002): irq 5, address 00:14:22:f5:5e:6b
brgphy0 at bge0 phy 1: BCM5752 10/100/1000baseT PHY, rev. 0
uhci0 at pci0 dev 29 function 0 "Intel 82801GB USB" rev 0x01: irq 9
usb0 at uhci0: USB revision 1.0
uhub0 at usb0
uhub0: Intel UHCI root hub, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
uhci1 at pci0 dev 29 function 1 "Intel 82801GB USB" rev 0x01: irq 10
usb1 at uhci1: USB revision 1.0
uhub1 at usb1
uhub1: Intel UHCI root hub, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered
uhci2 at pci0 dev 29 function 2 "Intel 82801GB USB" rev 0x01: irq 5
usb2 at uhci2: USB revision 1.0
uhub2 at usb2
uhub2: Intel UHCI root hub, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered
uhci3 at pci0 dev 29 function 3 "Intel 82801GB USB" rev 0x01: irq 3
usb3 at uhci3: USB revision 1.0
uhub3 at usb3
uhub3: Intel UHCI root hub, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub3: 2 ports with 2 removable, self powered
ehci0 at pci0 dev 29 function 7 "Intel 82801GB USB" rev 0x01: irq 9
usb4 at ehci0: USB revision 2.0
uhub4 at usb4
uhub4: Intel EHCI root hub, rev 2.00/1.00, addr 1
uhub4: 8 ports with 8 removable, self powered
ppb3 at pci0 dev 30 function 0 "Intel 82801BAM Hub-to-PCI" rev 0xe1
pci4 at ppb3 bus 3
cbb0 at pci4 dev 1 function 0 "O2 Micro OZ69[17]2 CardBus" rev 0x40: irq 5
cbb0: bad Vcc request. sock_ctrl 0x501aa88, sock_status 0x50123e9
cardslot0 at cbb0 slot 0 flags 0
cardbus0 at cardslot0: bus 4 device 0 cacheline 0x0, lattimer 0x20
pcmcia0 at cardslot0
ichpcib0 at pci0 dev 31 function 0 "Intel 82801GBM LPC" rev 0x01: PM disabled
pciide0 at pci0 dev 31 function 2 "Intel 82801GBM SATA" rev 0x01: DMA, channel 
0 wired to compatibility, channel 1 wired to compatibility
wd0 at pciide0 channel 0 drive 0: <Hitachi HTS721080G9SA00>
wd0: 16-sector PIO, LBA48, 76319MB, 156301488 sectors
wd0(pciide0:0:0): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 5
atapiscsi0 at pciide0 channel 1 drive 0
scsibus0 at atapiscsi0: 2 targets
cd0 at scsibus0 targ 0 lun 0: <SONY, DVD+-RW DW-Q58A, UDS1> SCSI0 5/cdrom 
removable
cd0(pciide0:1:0): using PIO mode 4, Ultra-DMA mode 2
ichiic0 at pci0 dev 31 function 3 "Intel 82801GB SMBus" rev 0x01: SMI
iic0 at ichiic0
isa0 at ichpcib0
isadma0 at isa0
pckbc0 at isa0 port 0x60/5
pckbd0 at pckbc0 (kbd slot)
pckbc0: using irq 1 for kbd slot
wskbd0 at pckbd0: console keyboard, using wsdisplay0
pms0 at pckbc0 (aux slot)
pckbc0: using irq 12 for aux slot
wsmouse0 at pms0 mux 0
pcppi0 at isa0 port 0x61
midi0 at pcppi0: <PC speaker>
spkr0 at pcppi0
npx0 at isa0 port 0xf0/16: reported by CPUID; using exception 16
pccom0 at isa0 port 0x3f8/8 irq 4: ns16550a, 16 byte fifo
biomask e7ed netmask efed ttymask ffef
pctr: 686-class user-level performance counters enabled
mtrr: Pentium Pro MTRR support
uhub5 at uhub0 port 2
uhub5: Dell product 0xa005, rev 2.00/50.18, addr 2
uhub5: 4 ports with 0 removable, self powered
uhub6 at uhub5 port 3
uhub6: vendor 0x0b97 product 0x7761, rev 1.10/1.10, addr 3
uhub6: 3 ports with 2 removable, bus powered
ugen0 at uhub6 port 2
ugen0: O2 O2Micro CCID SC Reader, rev 1.10/1.10, addr 4
dkcsum: wd0 matches BIOS drive 0x80
root on wd0a
rootdev=0x0 rrootdev=0x300 rawdev=0x302


More information about the BUS mailing list