Misslyckad laptop

Urban Boquist urban at boquist.net
Thu Nov 16 13:10:00 CET 2006


>>>>> Johan Mson Lindman writes:

Johan> Det tål att sägas om och om igen.  Har du en laptop - använd
Johan> OpenBSD.

Eller NetBSD! (Sorry, var tvungen...:)

Johan> Det du vill ha är OpenBSD -current snapshot.  Skall fungera
Johan> smärtfritt och som vanligt fungerar allting 'out of the box'

Fungerar ACPI suspend (till minnet) i en nyare laptop som saknar APM-stöd?

Mvh,

        -- Urban


More information about the BUS mailing list