Transparent bridge med nat + SQUID

Thomas Andreassen thomas at wan.no
Fri Nov 10 13:20:56 CET 2006


Hei, fant frem til denne listen etter endel søk på nettet, og tenkte å hive meg litt inn på en ny tråd da jeg den senere tiden har hatt en store oppgave med å få opp en squid løsning (med dansguardian?). I utgangspunktet skal jeg cache websider, for å begrense båndbredde noe. Tanken er som følger:

 

freeBSD bridge med 3 nettkort eks fxp0 bridget til fxp1 

 

fxp2 med ip 10.11.12.10

 

freeBSD Squid med 2 nettkort, 10.11.12.11 og 123.123.123.123 med gateway og internett fra 123.123.123.122. 

 

Dette er ok, og jeg får internett på squid maskin, og freeBSD bridgen bridger mellom fxp0 og fxp1, og svarer på ping på fxp2 fra freeBSD squid maskin. Nå kommer mitt problem. Er det noen mulighet for å utifra trafikken på bridgen (fxp0 og fxp1) NAT'e, lese ut eller få ut av bridgen pakker til port 80. altså ta ut alle paker til port 80 fra bridgen, og igjenom fxp2 forwarde disse til squid'en. (enten direkte, eller bare rett til port 80, for så å nat'e videre til squid)

 

 

Sorry for norsk, men så nærme svenskt jeg kommer. :D

 

Thomas

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20061110/7859cea8/attachment.html


More information about the BUS mailing list