Fel i kod

Johan Krüger-Haglert aliquis at link-net.org
Thu Mar 23 23:15:42 CET 2006


On Wed, Mar 22, 2006 at 08:56:36AM +0000, G Hasse wrote:
> Hej
> 
> 
> På länken http://scan.coverity.com/ så säger man att
> man har analyserat kvaliten på olika kodbaser.
> 
> Är det någon som kan ge lite kommentarer till detta?
> 
> Är verkligen Linux av bättre kvalite än FreeBSD?
> 
> Varför finns inte OpenBSD med tror ni? (Det kanske inte gick
> att mäta?)
> 
> -- 
> Göran Hasse

De har väl bara inte hunnit / haft intresse av att testa det.
Jag tycker dock det är mer intressant att MySQL inte är med, hade varit kul
att jämföra med PostgreSQL.

Jag vet inte om allting måste betyda att det är riktiga fel heller? Eller
så är det kanske bara så att en del av dem inte leder till någon
allvarlig bug (men det är ju ingen anledning till att inte fixa till det.)

Är väl inte helt omöjligt att Linux 2.6 skulle innehålla färre fel än
FreeBSD 6.x heller? FreeBSD 4.x däremot kanske har färre.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20060323/83819811/attachment.bin


More information about the BUS mailing list