Jobbansökan

Johan Krüger-Haglert aliquis at link-net.org
Thu Mar 23 01:51:56 CET 2006


Är det så att någon av er sitter i en position där ni skulle vara
intresserade av en jobb- eller praktikansökan från en
"nyutexaminerad unixnörd"?

(Sålänge jag får data i största allmänhet är jag antagligen nöjd, men
programmering och/eller UNIX-systemadministration hade ju varit roligast.)

Eller jobbar ni kanske på ett företag som söker folk eller bara känner för
att hjälpa mig att sprida mitt CV vidare? I så fall vore det jättebussigt om
ni kunde höra av er i ett mail direkt till mig med information om var jag
skall skicka brev och CV.

Är detta ett ok meddelande till listan? Jag hoppas det, jag vill ju inte bli
förpassad till www.aftonbladet.se om inte ber jag så mycket om ursäkt.

-- 
  ______ __   __ ____ _____ __ _____  Johan Krüger-Haglert
 (___ :\/ \___/ \/  \/ / \/ \/ ___) <aliquis at link-net.org> 
  / .  \ /  ) / / / /  /  /___ .:\ Phn: +46 (0)8 5000 7099
 (________)____/__/\__\\/\_____/\__/\_______/   +46 (0)76 26 30 999
 GPG: 0x18D55ECE (2408 6110 63CC D22C CC31 77E5 5736 3C7F 18D5 5ECE)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20060323/231946a0/attachment.bin


More information about the BUS mailing list