Re: störig natd-start

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Mon Feb 27 15:48:10 CET 2006


>>>>> "RK" == Rasmus Kaj <kaj at kth.se> writes:

 RK> I din /etc/rc.d/natd står det antagligen:

 RK> # PROVIDE: natd
 RK> # KEYWORD: nostart nojail

 RK> Jag misstänker att det borde stå
 RK> # REQUIRE: netif
 RK> på en rad där i närheten ...

Hmm ...  Fast å andra sidan brukar min natd gå igång som den borde
även utan den raden hemma ...  Fast det kanske är "dynamic no" i din
natd.conf som ser innebär att det går dåligt att starta natd först och
sätta adress sen, utan den raden kanske det fungerar?


-- 
Rasmus Kaj --+-- rasmus at kaj.se --+-- http://www.stacken.kth.se/~kaj/
I'm a Lisp variable - bind me!


More information about the BUS mailing list