Re: störig natd-start

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Mon Feb 27 15:42:28 CET 2006


I din /etc/rc.d/natd står det antagligen:

# PROVIDE: natd
# KEYWORD: nostart nojail

Jag misstänker att det borde stå

# REQUIRE: netif

på en rad där i närheten ...


-- 
Rasmus Kaj --+-- rasmus at kaj.se --+-- http://www.stacken.kth.se/~kaj/
ACRONYM: A Contrived Reduction Of Nomenclature Yielding Mnemonics


More information about the BUS mailing list