störig natd-start

Kenneth Lind exil at solace.miun.se
Mon Feb 27 14:55:08 CET 2006


> Niklas Hallqvist wrote:
> > Jag kan inget om FreeBSD's konfig, men kan det vara så att x.z
> > gör att if:et inte är konfiggat up när rc startar natd, men att du
> > senare har fått en adress (ex.vis. via dhcp, vad vet jag) och att den
> > manuella starten funkar då?

Ovan inlägg väckte nåt minne hos mig, så jag kollade och upptäckte
att /etc/rc.d/natd kördes innan /etc/rc.d/netif .. Jag lade till en
kommenterad 'skräprad'*, med det underliga resultatet att
felmeddelandet nu är "natd: Unable to bind divert socket.: Can't
assign requested address", ett par rc.d-script senare körs netif
och natd lever och frodas. Lite underligt verkar det, man har säkert
nån rimlig förklaring som... nån millisekunds extra fördröjning?

Och så jag har fått uppfattningen att om FreeBSD ska dras med
rc.d, så kan de gott SysV-ifiera lite till och ge filerna namn
som visar i vilken ordning de körs. Nu ska jag spela vi med
rc-scripten en stund...

Tack för hjälpen iaf!

 /Kenneth

* Med skräprad avses "# AFTER: NETWORKING" vilket inte ska väga
in då den är kommenterad, right?

--

  "Angels can fly because they take themselves lightly."
              GK Chesterton

Homepage (Swedish only):          http://www.solace.mh.se/~exil
Cellphone .se:                    +46-(0)73 218 1937
Cellphone .nl:                    +31-(0)64 409 6291More information about the BUS mailing list