störig natd-start

Kenneth Lind exil at solace.miun.se
Mon Feb 27 14:23:50 CET 2006


On Mon, 27 Feb 2006, Mikael Krantz wrote:

> > Jag kan inget om FreeBSD's konfig, men kan det vara så att x.z
> > gör att if:et inte är konfiggat up när rc startar natd, men att du
> > senare har fått en adress (ex.vis. via dhcp, vad vet jag) och att den
> > manuella starten funkar då?
> Tror inte att Kenneth vill avslöja sitt riktiga ip bara. x.z
> symboliserar nog bara andra siffror egentligen.

Stämmer. Inte för att jag bryr mig om att folk på listan vet var
jag 'bor', men arkiven är väl tillgängliga på nätet och jag (och
jag förmodar ISPn) vill helst slippa att 'spritz-kidd0rz' belastar
såväl min som ISPns firewall för nöjes skull. IMO är näten dessutom
redan för trafikerade av skräptrafik (pga okonfigurerade burkar i
ägo av folk som ibland borde veta bättre).

Bla bla bla... :)

 /Kenneth

--

  "Angels can fly because they take themselves lightly."
              GK Chesterton

Homepage (Swedish only):          http://www.solace.mh.se/~exil
Cellphone .se:                    +46-(0)73 218 1937
Cellphone .nl:                    +31-(0)64 409 6291More information about the BUS mailing list