list-server

Magnus Danielson cfmd at bredband.net
Thu Feb 23 15:53:07 CET 2006


From: Rasmus Kaj <kaj at kth.se>
Subject: Re: list-server
Date: 23 Feb 2006 14:34:41 +0100
Message-ID: <rqcvev619n2.fsf at kashyyyk.ite.kth.se>

> >>>>> "JO" == Jon Otterholm <jon.otterholm at ide.resurscentrum.se> writes:
> 
>  JO> OK, men den skall vara så enkel som möjligt. Jag har fått uppfattningen 
>  JO> att mailman är en ganska omfattande historia vad gäller funktion och 
>  JO> configuration - har jag fel?
> 
> Jag säger ungefär som Magda; mailman har många rattar att vrida på,
> men det är inte så många av dem som du faktiskt behöver vrida på.
> 
> Jag är ju också inblandad i steget från majordomo till mailman på
> stacken (som ju bland annat den här listan har tagit), och tycker att
> det är ett stort steg i riktning från svart magi och offrade getter
> till begriplighet och hanterbarhet ...

Vi har blivit blödiga på äldre dag och försöker dra ned på antalet offrade
getter och den svarta magin försöker vi dra ner till en mer hälsosam nivå.

> Vill man ha något enklare (och bara hanterar en domän) så är det en
> aliasfil man vill ha.  Ska systemet klara något som en aliasfil inte
> klarar så rekomenderar jag mailman!

Faktum är att även om man inte har så mycket svårigheter så vinner man en del
i smidighet med mailman. Betänk bara studs-hantering.

Dra postfix och mailman ur ports, applicera lagom mängd magi (läs
dokumentation - Mailman installations-doc är vettig!) och ka-blam när röken
skingrar sig så har du ett maillistesystem.

Jag har applicerat lite wrapping-magi för att dels hantera Stackens miljö och
mjuka upp interaktionen. Det är dock inga hemligheter och denna magi kan fås
mot beskrivning.

MVH
Magnus (aka "Magda")


More information about the BUS mailing list