list-server

Jon Otterholm jon.otterholm at ide.resurscentrum.se
Thu Feb 23 16:04:33 CET 2006


Magnus Danielson wrote:
> From: Rasmus Kaj <kaj at kth.se>
> Subject: Re: list-server
> Date: 23 Feb 2006 14:34:41 +0100
> Message-ID: <rqcvev619n2.fsf at kashyyyk.ite.kth.se>
>
>  
>>>>>>> "JO" == Jon Otterholm <jon.otterholm at ide.resurscentrum.se> writes:
>>>>>>>        
>> JO> OK, men den skall vara så enkel som möjligt. Jag har fått uppfattningen 
>> JO> att mailman är en ganska omfattande historia vad gäller funktion och 
>> JO> configuration - har jag fel?
>>
>> Jag säger ungefär som Magda; mailman har många rattar att vrida på,
>> men det är inte så många av dem som du faktiskt behöver vrida på.
>>
>> Jag är ju också inblandad i steget från majordomo till mailman på
>> stacken (som ju bland annat den här listan har tagit), och tycker att
>> det är ett stort steg i riktning från svart magi och offrade getter
>> till begriplighet och hanterbarhet ...
>>   
>
> Vi har blivit blödiga på äldre dag och försöker dra ned på antalet offrade
> getter och den svarta magin försöker vi dra ner till en mer hälsosam nivå.
>
>  
>> Vill man ha något enklare (och bara hanterar en domän) så är det en
>> aliasfil man vill ha. Ska systemet klara något som en aliasfil inte
>> klarar så rekomenderar jag mailman!
>>   
>
> Faktum är att även om man inte har så mycket svårigheter så vinner man en del
> i smidighet med mailman. Betänk bara studs-hantering.
>
> Dra postfix och mailman ur ports, applicera lagom mängd magi (läs
> dokumentation - Mailman installations-doc är vettig!) och ka-blam när röken
> skingrar sig så har du ett maillistesystem.
>
> Jag har applicerat lite wrapping-magi för att dels hantera Stackens miljö och
> mjuka upp interaktionen. Det är dock inga hemligheter och denna magi kan fås
> mot beskrivning.
>
> MVH
> Magnus (aka "Magda")
> _______________________________________________
> BUS mailing list
> BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>  
# cd /usr/ports/mail/mailman && make install

/J


More information about the BUS mailing list