list-server

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Thu Feb 23 14:34:41 CET 2006


>>>>> "JO" == Jon Otterholm <jon.otterholm at ide.resurscentrum.se> writes:

 JO> OK, men den skall vara så enkel som möjligt. Jag har fått uppfattningen 
 JO> att mailman är en ganska omfattande historia vad gäller funktion och 
 JO> configuration - har jag fel?

Jag säger ungefär som Magda; mailman har många rattar att vrida på,
men det är inte så många av dem som du faktiskt behöver vrida på.

Jag är ju också inblandad i steget från majordomo till mailman på
stacken (som ju bland annat den här listan har tagit), och tycker att
det är ett stort steg i riktning från svart magi och offrade getter
till begriplighet och hanterbarhet ...

Vill man ha något enklare (och bara hanterar en domän) så är det en
aliasfil man vill ha.  Ska systemet klara något som en aliasfil inte
klarar så rekomenderar jag mailman!


-- 
Rasmus Kaj --+-- rasmus at kaj.se --+-- http://www.stacken.kth.se/~kaj/
"Fund"=to spend money + "amentalist"=without thinking


More information about the BUS mailing list