list-server

Magnus Danielson cfmd at bredband.net
Thu Feb 23 11:17:48 CET 2006


From: Jon Otterholm <jon.otterholm at ide.resurscentrum.se>
Subject: Re: list-server
Date: Thu, 23 Feb 2006 11:03:05 +0100
Message-ID: <43FD8859.4040902 at ide.resurscentrum.se>

> OK, men den skall vara så enkel som möjligt. Jag har fått uppfattningen 
> att mailman är en ganska omfattande historia vad gäller funktion och 
> configuration - har jag fel?

Ja.

Jag har satt upp just den postfix/mailman combo som den här och ett sakta men
säkert växande antal listor på Stacken kör. Jag lade nog ner mer tid på själva
Postfix än Mailman, men så startade jag från scratch för båda också.

Det som gör Stackens konf lite svårare är att den är multi-domän, men det är
ändå inte så mycket magi involverad ens för det. Faktum är att för sådant så är
mailman och postfix ett bra par.

Grundkonfen för mailman är rätt vettig och man behöver inte vrida på så många
kranar. Du kan vrida på en hel del per lista, men så himla mycket är det ändå
inte för att tillgodose de flestas behov.

MVH
Magnus


More information about the BUS mailing list