list-server

Jon Otterholm jon.otterholm at ide.resurscentrum.se
Thu Feb 23 11:03:05 CET 2006


Magnus Bodin wrote:
> On 2/23/06, Jon Otterholm <jon.otterholm at ide.resurscentrum.se> wrote:
>   
>> Hej.
>>
>> Någon med tips på en bra list-server med postfix som mta? Gärna med ett
>> webgränssnitt så att man kan ha en admin för varje lista.
>>     
>
> mailman
> _______________________________________________
> BUS mailing list
> BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>   

OK, men den skall vara så enkel som möjligt. Jag har fått uppfattningen 
att mailman är en ganska omfattande historia vad gäller funktion och 
configuration - har jag fel?

/Jon


More information about the BUS mailing list