list-server

Magnus Bodin magnus at bodin.org
Thu Feb 23 10:58:31 CET 2006


On 2/23/06, Jon Otterholm <jon.otterholm at ide.resurscentrum.se> wrote:
> Hej.
>
> Någon med tips på en bra list-server med postfix som mta? Gärna med ett
> webgränssnitt så att man kan ha en admin för varje lista.

mailman


More information about the BUS mailing list