list-server

Jon Otterholm jon.otterholm at ide.resurscentrum.se
Thu Feb 23 10:56:43 CET 2006


Hej.

Någon med tips på en bra list-server med postfix som mta? Gärna med ett 
webgränssnitt så att man kan ha en admin för varje lista.

//Jon


More information about the BUS mailing list