Portsnap och portupgrade

Jan Rockstedt rockstedt at telia.com
Wed Feb 22 10:41:27 CET 2006


Linus Nordberg wrote:
> "Jan Rockstedt" <rockstedt at telia.com> wrote
> Wed, 22 Feb 2006 08:47:08 +0100:
>
>> Hej!
>>
>> Har ominstallerat min BSD burk, efter ett antal upgrade och tester
>> av diverse program, så behövdes det.
>> "FreeBSD 6.0-RELEASE-p4"
>>
>> Kör detta i crontab:
>>
>> 0    2    *    *    *    root
>>   /usr/local/sbin/portaudit -Fda
>> 0    3    *    *    *    root  portsnap -I cron
>> update && pkg_version -vIL=
>> 0    4    *    *    *    root  portsclean -C
>>
>> Portsnap tycker att jag uppdatera detta:
>> bash-3.0.16_1            <  needs updating (index has
>> 3.1.10) p5-Net-DNS-0.55           <  needs updating
>> (index has 0.56) perl-5.8.7_2            <  needs
>> updating (index has 5.8.8)
>>
>> Portupgrade -a har inget att uppdatera när jag kör den.
>>
>> Några förslag på varför?
>
> Jag skulle tro att det beror på att du skickar `-I' till portsnap. Det
> betyder enligt manbladet (för fbsd-5.4 iaf) att endast INDEX-filen
> skall uppdateras och inte själva portsträdet.

Tack Linus!!

Samma i BSD 6:

-I      For the update command, update INDEX files, but not the rest
         of the ports tree.

//Janne 
More information about the BUS mailing list