Portsnap och portupgrade

Linus Nordberg linus at nordberg.se
Wed Feb 22 10:33:54 CET 2006


"Jan Rockstedt" <rockstedt at telia.com> wrote
Wed, 22 Feb 2006 08:47:08 +0100:

| Hej!
| 
| Har ominstallerat min BSD burk, efter ett antal upgrade och tester av 
| diverse program, så behövdes det.
| "FreeBSD 6.0-RELEASE-p4"
| 
| Kör detta i crontab:
| 
| 0    2    *    *    *    root 
|   /usr/local/sbin/portaudit -Fda
| 0    3    *    *    *    root  portsnap -I cron update && 
| pkg_version -vIL=
| 0    4    *    *    *    root  portsclean -C
| 
| Portsnap tycker att jag uppdatera detta:
| bash-3.0.16_1            <  needs updating (index has 3.1.10)
| p5-Net-DNS-0.55           <  needs updating (index has 0.56)
| perl-5.8.7_2            <  needs updating (index has 5.8.8)
| 
| Portupgrade -a har inget att uppdatera när jag kör den.
| 
| Några förslag på varför?

Jag skulle tro att det beror på att du skickar `-I' till portsnap. Det
betyder enligt manbladet (för fbsd-5.4 iaf) att endast INDEX-filen
skall uppdateras och inte själva portsträdet.

-- 
Linus


More information about the BUS mailing list