Portsnap och portupgrade

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Wed Feb 22 09:59:14 CET 2006


>>>>> "JR" == Jan Rockstedt <rockstedt at telia.com> writes:

 JR> Hej!

Hej!


 JR> Portsnap tycker att jag uppdatera detta: [...]

 JR> Portupgrade -a har inget att uppdatera när jag kör den.

Är det inte helt enkelt så att portsnap tittar på repositoriet (eller
kanske ftp)?  Portupgrade tittar i alla fall på ditt lokala portsträd,
så om du inte har uppdaterat /usr/ports så är det en förklaring.

-- 
Rasmus Kaj --+-- rasmus at kaj.se --+-- http://www.stacken.kth.se/~kaj/
By failing to prepare, you prepare to fail


More information about the BUS mailing list