Portsnap och portupgrade

Jan Rockstedt rockstedt at telia.com
Wed Feb 22 08:47:08 CET 2006


Hej!

Har ominstallerat min BSD burk, efter ett antal upgrade och tester av 
diverse program, så behövdes det.
"FreeBSD 6.0-RELEASE-p4"

Kör detta i crontab:

0    2    *    *    *    root 
  /usr/local/sbin/portaudit -Fda
0    3    *    *    *    root  portsnap -I cron update && 
pkg_version -vIL=
0    4    *    *    *    root  portsclean -C

Portsnap tycker att jag uppdatera detta:
bash-3.0.16_1            <  needs updating (index has 3.1.10)
p5-Net-DNS-0.55           <  needs updating (index has 0.56)
perl-5.8.7_2            <  needs updating (index has 5.8.8)

Portupgrade -a har inget att uppdatera när jag kör den.

Några förslag på varför?

//Janne 
More information about the BUS mailing list