Minimal konfiguration för NFS på FreeBSD

Kenneth Lind exil at solace.miun.se
Thu Dec 21 17:07:47 CET 2006


Eller, för enkelhetens skull, anpassa detta:

#   NFS
nfs_client_enable="NO"
nfs_reserved_port_only="NO"
nfs_server_enable="YES"
nfs_server_flags="-u -t -n 4 -h 2001:6b0:9:a000::1 -h 192.168.1.2 -h
192.168.2.2"
rpcbind_enable="NO"
rpcbind_flags="-h 2001:6b0:9:a000::1 -h 192.168.1.2 -h 192.168.2.2"
rpc_statd_enable="NO"
rpc_lockd_enable="NO"
mountd_enable="NO"       # Run mountd (or NO).
mountd_flags="-rl"


Det funkade av nån anledning sist jag använde det.

Har för mig att /etc/rc.d/nfsserver startar allt som behövs (i
fbsd 6+), vilket gör det mesta där uppe överflödigt.

 /exil


--

  "Angels can fly because they take themselves lightly."
              GK Chesterton

Homepage (Swedish only):         http://www.solace.miun.se/~exil
Cellphone .se:                    +46-(0)73 218 1937
Cellphone .nl:                    +31-(0)64 409 6291More information about the BUS mailing list