Minimal konfiguration för NFS på FreeBSD

Daniel Wiberg danne at wiberg.nu
Thu Dec 21 16:48:31 CET 2006


On Thu, Dec 21, 2006 at 04:06:18PM +0100, Mikael Krantz wrote:
> Cat /etc/defaults/rc.conf |grep nfs 
> 
> Då hittar du tjänsterna som bör startas.
> 
> Mikael Krantz
> O&K Webhotel in Sweden AB / MTS Konsult AB


Men då hittar man väl inte mountd och rpcbind?

//danne

-- 
     _ _                 
__   _(_) |__  ___ _ __ __ _  _ __ _  _ 
\ \ /\ / / | '_ \ / _ \ '__/ _` | | '_ \| | | | Daniel Wiberg
 \ V V /| | |_) | __/ | | (_| |_| | | | |_| | danne at wiberg.nu
 \_/\_/ |_|_.__/ \___|_| \__, (_)_| |_|\__,_| http://www.wiberg.nu
              |___/        


More information about the BUS mailing list