pccard support i FreeBSD 6.1

Erik Trulsson ertr1013 at student.uu.se
Mon Dec 18 23:59:46 CET 2006


On Mon, Dec 18, 2006 at 11:56:29PM +0100, G Hasse wrote:
> > pccardd(8) används inte av 6.x och byggs inte när man bygger systemet, 
> > så om du har den på disken så är det nog en rest från en tidigare
> > version av FreeBSD.  (Vad jag förstår så har hela pccard hanteringen
> > gjorts om rejält mellan 4.x och 6.x)
> > 
> > Jag är inte så hemma på pccard, men ditt system verkar ju hitta kortet
> > som det skall så det ser ju ut som om det fungerar.
> > 
> 
> pccardd ska normalt inte användas men koden finns där.
> (work2# locate pccardd.c
> /usr/src/usr.sbin/pccard/pccardd/pccardd.c)
> 
> Men hur hittar man devicen att montera?
> 

Jag är inte säker, men jag misstänker att läsning av man-sidorna
för devd(8) och devd.conf(5) kan vara till hjälp.
(Det verkar vara "standard-mekanismen" för automatisk konfigurering
 av löstagbara enheter.)


-- 
<Insert your favourite quote here.>
Erik Trulsson
ertr1013 at student.uu.se


More information about the BUS mailing list